Η Upgraded Buildings δημιουργήθηκε από αυτόνομες ατομικές εταιρείες μηχανικών με σκοπό να παρέχει μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών που αφορούν στην ανάπτυξη τεχνικών έργων.

Σε συνέχεια της πολυετούς διαδρομής σε διαφορετικά πεδία και κλίμακες τεχνικών έργων, συνθέτουμε τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία μας σε ένα νέο σχήμα που αξιοποιεί τα ατομικά πλεονεκτήματα του κάθε μέλους και εγγυάται τη βέλτιστη συνολική απόδοση.

Προερχόμενοι από διαφορετικούς κλάδους παροχής υπηρεσιών μηχανικού: συμβουλευτική / μελέτη, κατασκευή / ανακαίνιση ιδιωτικών έργων, επίβλεψη / διαχείριση σύνθετων δημόσιων έργων, σύνταξη μελετών εφαρμογής αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το δικό μας ευέλικτο σχήμα και να αποτελέσουμε τον πυρήνα πολλαπλών συνεργειών με αξιόλογους συναδέλφους - συνεργάτες, οι οποίοι ενστερνίζονται τις ίδιες αξίες και όραμα.

Μελετώντας και κατανοώντας τις ανάγκες της εποχής και τις απαιτήσεις της αγοράς, διαπιστώσαμε ότι το βασικό ζητούμενο είναι οι εξατομικευμένες λύσεις, οι οποίες εγγυώνται τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής στον αναλογούντα χρόνο.

Η προσωπική επαφή με τον πελάτη, η αντιμετώπιση κάθε έργου ανεξαρτήτου κλίμακας με τις αρχές της διαχείρισης έργων (project management) και το τρίπτυχο νομική/κανονιστική συνέπεια - κατασκευαστική εφικτότητα - οικονομική βιωσιμότητα, αποτελούν τη βάση κάθε ανάληψης έργου.

Επιδιώκουμε να είμαστε ο χρήσιμος συνεργάτης κάθε ιδιώτη ή επενδυτή που θα μας εμπιστευτεί.